informacje     zakwaterowanie     mapka     konferencja     regulamin     program       ważne terminy  

 

NASI   SPONSORZY

Serdecznie zapraszamy do współpracy firmy oraz sponsorów indywidualnych zainteresowane promocją podczas organizowanej przez nas imprezy.

 

 

Szanowni Państwo!

Tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Fizjologicznej „Wielka Synapsa”

jest organizowana przez Katedrę i Zakład Fizjologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Konkurs odbędzie się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego

oraz pod patronatem honorowym J.M. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

w dniu 23 czerwca 2018r.

Konkurs adresowany jest do studentów wydziałów lekarskich Uniwersytetów Medycznych w Polsce,

którzy przybędą wraz z opiekunami będącymi pracownikami ww. Uniwersytetów.

Misją Konkursu i Konferencji jest:

·         zgłębianie i promocja wiedzy w zakresie fizjologii człowieka,

·         promocja nauki i rozwoju młodych badaczy,

·         zacieśnianie kontaktów między uczelniami,

·         wymiana doświadczeń dydaktycznych i naukowych pomiędzy uczestnikami  Konkursu i przedstawicielami Katedr Fizjologii Uniwersytetów Medycznych z całego kraju,

·         przedstawienie wyników badań, publikacja prac w recenzowanych czasopismach

 

 

Z wyrazami szacunku,

 prof. dr hab.Hanna Krauss

 Przewodnicząca Poznańskiego Oddziału PTF

Kierownik Katedry i Zakładu Fizjologii UMP